Archívum

Raoul Wallenberg Díj 2022-23

Raoul Wallenberg-díj 2022-23. évi Felhívás

A Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság – az elmúlt évek hagyományait követve –

Raoul Wallenberg-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, amelyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartozik. Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

I. A Raoul Wallenberg-díjban részesülhetnek:

  1. Polgárjogi aktivisták, civil szervezetek,

akik/amelyek/ bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutattak és mutatnak embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.

  1. Települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai, akik
  • példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben,
  • a társadalmi konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak, vállalnak,
  • tevékenységükkel közreműködtek, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.
  1. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik/amelyek munkásságukkal járultak, járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigányellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok demokrácia- és szabadságellenességére.
  2. Egyházi személyek, egyházi közösségek,

akik/amelyek hitéleti tevékenységük során, a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében.

II. Raoul Wallenberg-díjra javaslatot tehetnek:

  • figyelembe véve az összeférhetetlenségi alapelveket –

a Díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek. Javaslatot tenni kizárólag a Bizottság által közzétett adatlap számítógépen szerkesztett, hiánytalan kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával, word és/vagy pdf formátumú dokumentum e-mailen keresztül történő beküldésével lehet.

Az ajánlók a beküldött ajánlások érkeztetéséről e-mailen keresztül kapnak visszaigazolást.

Postai úton beküldött ajánlás csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha az ajánlás e- mailen keresztül is beküldésre került.

Beküldési határidő: 2022. december 19.

Az ajánlások beküldési e-mail címe: wallenbergdij@gmail.com

Posta cím: Raoul Wallenberg Egyesület, 1363. Budapest, Pf. 39.

III. Információk:

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda. A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosait. A Díjazottak nevét a sajtóban nyilvánosságra hozzuk. Az átadás tervezett időpontja. 2023. január 16. (hétfő)

A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com.

Budapest, 2022. 10. 05. Bíráló Bizottság

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük