Archívum

Raoul Wallenberg Díj 2019

Raoul Wallenberg-díj

Felhívás

A Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság – az elmúlt évek hagyományát követve –

Raoul Wallenberg-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, amelyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartozik.

Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

I. A Raoul Wallenberg-díjban részesülhetnek:

  1. Polgárjogi aktivisták, civil szervezetek, akik /amelyek/
  • bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutattak és mutatnak embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.
  1. Települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai, akik
  • példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben,
  • a társadalmi konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak, vállalnak,
  • tevékenységükkel közreműködtek, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.
  1. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik

/amelyek/ munkásságukkal járultak, járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigány-ellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok demokrácia- és szabadság ellenességére.

  1. Egyházi személyek, egyházi közösségek, akik /amelyek/ hitéleti tevékenységük során,

a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében.

II. Raoul Wallenberg-díjra javaslatot tehetnek:

  • figyelembe véve az összeférhetetlenségi alapelveket –

a Díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek.

Javaslatot tenni

kizárólag a Bizottság által közzétett adatlap számítógépen szerkesztett, hiánytalan kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával, aláírva word és/vagy pdf formátumú dokumentum e-mailen keresztül történő beküldésével lehet.

Az ajánlók a beküldött ajánlások érkeztetéséről e-mailen keresztül kapnak visszaigazolást.

Beküldési határidő: 2019. december 16.

Az javaslattételhez használandó adatlap IDE kattintva letölthető.

Az ajánlások beküldési e-mail címe: wallenbergdij@gmail.com

III. A Díj összege:

Szervezet, csoport, intézmény maximum 150.000 Ft

Természetes személy maximum (nettó) 100.000 Ft

IV. Információk:

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda.

A Díjban részesülőket levélben értesítjük és a Díjazottak nevét a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.

Az átadás tervezett időpontja. 2020. 01.16.

A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: wallenbergdij@gmail.com

 

Budapest, 2019. 11.07.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük